top of page
 • Wie is SENS architecten?
  SENS architecten is een jong en gedreven architecten-bureau waar duurzaamheid, kwaliteit en creativiteit worden verweven met elkaar. We trachten onze passie over te brengen in zowel moderne nieuwbouw architectuur als in het behoud en het contrast tussen authentieke en nieuwe elementen bij renovaties. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen in bouwmaterialen nauwlettend op de voet en zijn bereid onze kennis na een grondige doorlichting te verwerken in onze concepten. Met ons team van gemotiveerde architecten gaan we telkens samen op zoek naar de uitwerking van een voorstel op maat. Netjes afgebakend en met ieders expertise, spelen we elk onze rol (architect-ontwerp - architect-detail - architect-uitvoering) - om samen met de klant naar het ideale ontwerp en het gewenste resultaat te komen.
 • Werkdomein van SENS architecten
  Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in particuliere nieuwbouw projecten en totaalrenovaties. Wij maken sporadisch tijd en ruimte vrij voor andere projecten. Indien je twijfelt of je project al dan niet in ons werkdomein valt, neem je vooraf best even telefonisch contact met ons op!
 • Hoe gaat SENS architecten te werk?
  De volledige werking van ons kantoor is niet in een notedop uit te leggen, maar wij nodigen u alvast vrijblijvend uit voor een kennismakend gesprek voor meer informatie; Hieronder kan u alvast een beknopte toelichting vinden van onze werking: 1. Ontwerp Een verhaal wordt omgezet in lijnen en beelden. Met een uitgebreide dialoog als basis doorheen het hele bouwgebeuren werken we de bouwwensen uit tot het ontwerp volledig op punt staat. De volumetrische parameters worden afgetoetst op stedenbouwkundig, esthetisch, financieel en energetisch vlak. Zowel de architecturale vormgeving, als de binnenbeleving worden volledig op maat uitgewerkt met respect voor licht, zichten, ruimtegevoel, verbondenheid met de tuin en omgeving, functionaliteit en persoonlijkheid. 2. Detail Van zodra de klant tevreden is over het ontwerp, wordt het project technisch verder uitgewerkt en gedetailleerd, rekening houdend met de esthetische aspecten van het voorontwerp. De begroting van het project wordt met zorg uitgerekend en overlopen met de klant. Door een open communicatie en een transparantie in de begroting stemmen we samen de haalbaarheid van elk project af. Het project wordt stedenbouwkundig behandeld; De aanbesteding en uitvoeringsplannen worden verder ontwikkeld. 3. Uitvoering Aannemers worden zorgvuldig uitgekozen per project. Prijsoffertes worden nauwkeurig vergeleken en nagezien; Betrokken aannemers worden goed gebriefd en krijgen technisch advies ter plaatse; Ze worden eveneens steeds op de hoogte gehouden van de door ons opgestelde planning. Alle esthetische en technische eisen worden voor een laatste maal doorgenomen en afgetoetst op de hedendaagse normen en worden omgezet in de realiteit. De werfvergaderingen en de open communicatie tussen architect, klant en aannemer, zorgen voor een maximale betrokkenheid van alle partijen tijdens de volledige werfopvolging.
 • Ik wil met SENS architecten (ver)bouwen, wat is de volgende stap?"
  Goed om te horen! Jammer genoeg kunnen we niet onmiddellijk van start gaan met onze diensten! We geven graag elke klant dezelfde service die hij ook verdient van een architect. Om onze logistiek van het kantoor optimaal te houden, zijn er wachttijden ontstaan; we trachten je zo goed als mogelijk te informeren wanneer een eerste voorontwerp kan aangevat worden!
 • Wachttijden
  Algemene info betreffende de huidige timing: door een bouwdrukte dat wij met ons kantoor ervaren, zitten wij momenteel met een wachtperiode. De ontwerp-agenda van dit jaar is reeds volledig ingepland. ​ Kijk ook zeker op de pagina wachttijden betreffende onze huidige wachttijden. Bedankt voor uw begrip. Voor meer informatie hierover kan u ons best telefonisch bereiken.
 • Algemene vragen: wat doen een architect?
  Vanaf de verplichte aanstelling van een architect als onafhankelijk raadsgever van de bouwheer, zijn de taken van de architect steeds verder uitgebreid geweest. De architect is niet alleen de "ontwerper" van uw woning, maar helpt de bouwheer doorheen de vele administratieve verplichtingen en staat hem bij wanneer belangrijke beslissingen worden genomen. Voor een volledig overzicht van de taken van een architect kan u steeds bij ons terecht voor een vrijblijvend kennismakend gesprek.
 • Algemene vragen: duurzaam bouwen
  Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan de woonbehoefte. Het is vooral ook een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen. Duurzaam bouwen vraagt met andere woorden om een integrale aanpak waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt. Wij helpen u deze keuzes te maken op een economisch/ecologisch verantwoorde manier.
 • Wat is een totaalrenovatie?
  Met een totaalrenovatie kiezen we ervoor om je bestaande woning om te toveren tot een volledige vernieuwing van je huidige woning. Het aanpakken van volgende bouwdelen komen vaak in z'n totaliteit aan bod: Vervangen buitenschrijnwerk Vervangen dakstructuur (indien nodig) Isoleren van huidige muren, vloeren, dak Installatie van nieuwe verwarmingstechnieken Vervangen van de keuken / badkamer Vernieuwen van electriciteitsleidingen Nieuwe vloeren plaatsen Nieuwe bezetting op de muren .......
 • Diensten interieur
  Ons SENS-team is sinds enige tijd versterkt met onze collega Sofie, een ervaren interieurarchitect. Wij merken dat meer en meer mensen interesse hebben om beroep te doen op iemand die hen bijstaat in het maken van interieurkeuzes / het in detail uittekenen van maatmeubilair (keuken, livingkast, vestiaire, dressing,…), verlichting ('advanced lichtplan' met projectspecifiek voorstel verlichtingsarmaturen), type deuren, vloerkeuzes, sanitaire toestellen, kraanwerk, raamdecoratie,... Om hieraan te beantwoorden, wordt dit sinds heden ook aangeboden binnen SENS architecten; klanten kunnen dus volledig vrij kiezen om deze aanvullende opdracht al dan niet aan te vragen; Bij interesse hiervoor kan u ons hier zeker over aanspreken!
 • Hoe lang duurt een verbouwing / nieuwbouw?
  Vanaf de start van het voorontwerp / het opmeten van de bestaande woning moet u rekening houden dat u ongeveer 2 jaar onderweg bent met ons. De fase van voorstudie tot en met de voorbereiding van de omgevingsvergunning dossier duurt gemiddeld 4 à 5 maanden. Afhankelijk van het type vergunning (bouwaanvraag, melding, vrijstelling), kan de goedkeuring van de vergunning tot 150 dagen in beslag nemen. Na het gunstig advies moet er nog 35 dagen gewacht worden alvorens de eerste vergunningsplichtige werken van start mogen gaan. Afhankelijk van het type bouwwerken (uitbouw / nieuwbouw / grondige renovatie), duurt het bouwproces ongeveer 8 à 12 maanden.
 • Algemene vragen: traditionele bouw versus hout(skelet)bouw
  Wij kunnen de hamvraag voor u oplossen of er moet gekozen worden voor traditionele bouw of houtskeletbouw. De keuze is uiteraard zeer persoonlijk en hangt af van verschillende factoren. Ons team heeft ervaring in beide bouwmethodieken en kan u hierin begeleiden.
 • Totaalaannemers of aparte aannemers
  Wij hebben ervaring met beide zowel totaalaannemers als aparte aannemers: Een belangrijk standpunt is dat je als bouwheer mee betrokken bent in de bouw: De bouwheer bepaalt welke aannemers worden gekozen. Als er wordt gekozen voor een totaalaannemer, ontlast die de bouwheer van een groot deel van de taken in het gehele bouwproces; Dit is de coördinatie tussen de verschillende aannemers. Dit is vaak zenuwslopend, zeker in de fase van de afwerking, daar komen sommige aannemers tegelijkertijd. Samen met de architect stellen we vooraf een ideale volgorde van de werken op (de planning); Uiteraard moeten de verschillende aannemers kunnen volgen en aansluiten. Als er vertraging optreedt door één aannemer, moet de bouwheer de andere bouwpartners verwittigen van deze vertragingen. Als er wordt gekozen voor een totaalaannemer is er maar één aanspreekpunt; Dit vergemakkelijkt de taak van de bouwheer, maar kost algemeen meer dan aparte aannemers; De hoofdaannemer zal op zich alle gevraagde taken communiceren aan zijn onderaannemers. Wij begeleiden onze klanten van A tot Z en zullen ongeacht de keuze van aannemers, de planning trachten mee te sturen, zodat de werken op een vlotte manier correct kunnen verwezenlijkt worden.
 • Is een energieverslaggever verplicht bij renovatie of verbouwingswerken?
  In geval van een renovatie of verbouwingwerken is de EPB regelgeving enkel van toepassing indien voor de verbouwing de tussenkomst van een architect en een omgevingsvergunning vereist zijn. De regelgeving is enkel van toepassing op de nieuwe delen / te vernieuwen delen van het gebouw.
 • Is een veiligheidscoördinator verplicht?
  Bij elke bouwactiviteit (nieuwbouw, renovatie, onderhoud, herstellingen, etc. ) van welke omvang de werken ook zijn, is een coördinator verplicht, wanneer de bouwwerken worden uitgevoerd door 2 of meer verschillende aannemers. Het heeft geen belang of deze aannemers gelijktijdig of na elkaar op de bouwplaats aanwezig zijn.Tenzij dat met zekerheid vaststaat dat de werken zullen worden uitgevoerd door één en dezelfde aannemer is men vrijgesteld van een veiligheidscoördinator.
 • Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten.
  Alle informatie over de beroepsplichten die door de Nationale Raad van de Orde der architecten wordt vastgesteld
 • Orde van Architecten - Vlaamse Raad Provincie Vlaams-Brabant: Juridische info
  Alle juridische informatie over de toezichthoudende autoriteit
 • Werkgebied van SENS architecten
  Onze meeste projecten bevinden zich in een straal van max. 25 min rijden van ons kantoor te Hever. Dit zorgt voor een goede en vlotte opvolging van de bouwwerken, wij kunnen eveneens ook sneller op de werf zijn voor dringende interventies.
 • COVID-19 maatregelingen
  Voor alle informatie betreffende de huidige maatregelingen omtrent COVID-19 verwijzen we graag naar de officiële site van België over het Coronavirus. https://www.info-coronavirus.be/nl/ Voel je ziek? Blijf dan rustig thuis, wij zullen er ook nog zijn wanneer je je weer beter voelt. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
 • Cookiebeleid
  Cookiebeleid SENS architecten, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bieststraat 25 te 3191 Hever, gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE0600959144 (hierna “de website-eigenaar”) maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website sensarchitecten.be (hierna de "Website"). Wat zijn cookies? Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Gebruik van cookies op de Website van de website-eigenaar Noodzakelijke cookies Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken. Functionele cookies De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquéte voorleggen. Performantie-cookies We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten. Beheer van cookies U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.
 • Bouwverlof voor SENS architecten
  Iedereen heeft recht op vakantie, ook de bouwsector en de architect. Het bouwverlof (zomer) telt ieder jaar drie weken en geldt, op enkele uitzonderingen na, voor het hele land. Het bouwverlof (winter) telt ieder jaar in de winter twee weken, die de periode volgen van de winter-school vakantie. ​ SENS architecten volgt zowel het bouwverlof (winter) en het bouwverlof (zomer) van regio Leuven. ​ De exacte data hiervan worden steeds tijdelijke meegedeeld via onze handtekening in het email verkeer. Er bestaan geen wettelijke verplichtingen voor het bouwverlof, doch zullen tijdens deze periode minimale werkzaamheden uitgevoerd worden. Hou er dus rekening mee dat de opvolging en werfcontroles van de architect op werkzaamheden tijdens deze periode niet of niet optimaal kunnen verlopen; Een collectief verlof blijft dus fundamenteel voor uw project. Maak vooraf goede afspraken met uw aannemer en architect, wanneer er toch noodgedwongen werken zouden uitgevoerd moeten worden; Hier staat meestal ook een financiële meerprijs tegenover; Deze bespreken jullie eveneens best vooraf met alle betrokken bouwpartners.
 • Ik wil bij SENS architecten werken?
  Ben jij als enthousiaste (stagiair-) architect(e) op zoek naar een leuke werkplaats in een kleinschalig jong en gedreven architectenbureau, met de focus op particuliere woningbouw? Jij zou instaan voor ondersteuning in een gevarieerd gamma van taken: tekenwerk, opstellen van meetstaten, begeleiding van projecten van ontwerp tot oplevering, … Het takenpakket wordt samen bepaald zodat dit aansluit bij je interesses en capaciteiten. Volgende kennis en vaardigheden zijn een pluspunt: Archicad - Autocad – Sketchup Kennis over duurzaamheid, bouwmaterialen met oog voor kwaliteit en creativiteit Je bent leergierig en blijft graag op de hoogte van evoluties binnen de architectuur wereld Statuut: Bespreekbaar Adres: Bieststraat 25 – 3191 Hever (Boortmeerbeek) Start: Bespreekbaar (kan onmiddellijk) CV versturen naar info@sensarchitecten.be of gewoon even bellen op 0491-567890 (Sarah)
bottom of page